۱۳۸۹/۰۲/۲۸

نظارت سختگيرانه تر بر دانشجويان تنبل

نظارت و رديابي دانشجويان تنبل دانشگاه آريزوناي شمالي يكي از پروژه هاي جديد اين دانشگاه است. در اين پروژه قصد استفاده از چيپهايي كه مجهز به فركانس راديويي مي باشند به منظور نظارت بر نحوه حضور دانشجويان در كلاس مي باشد. گفتني است كه اين چيپها در داخل كارتهاي هويت دانشجويان گنجانده خواهند شد. سخنگوي دانشگاه اعلام كرده است كه هدف از اين كار كمك به استادان در لحاظ كردن وضعيت حضور دانشجو در كلاس در سيستم نمره دهي بوده و در نتيجه حضور بيشتر منجر به نمره بالاتري خواهد شد. اين سيستم كه حدود 85000 دلار هزينه داشته است از پاييز امسال به اجرا گذاشته مي شود. براي اجراي اين سيستم در هر كلاس نوعي ردياب نصب خواهد شد كه حضور دانشجويي كه البته كارت خود را به همراه دارد به طور خودكار و بدون نياز به عمل خاصي از جانب او تشخيص و ثبت مي گردد. اگرچه تعدادي از دانشجويان ممكن است با همراه بردن كارت دانشجوي ديگري سيستم را گمراه كنند ولي از آنجايي كه اين كارتها براي ورود به خوابگاه و پرداخت هزينه غذا نيز استفاده مي گردند از اينرو به همراه داشتن كارت دانشجوي ديگر عملا كارايي چنداني نخواهد داشت.
گروه زيادي از دانشجويان اين دانشگاه نسبت به اجراي چنين سيستمي اظهار نارضايتي كردند و آنرا ناقص حقوق خود در تصميم گيري نسبت به رفتن يا نرفتن به يك كلاس ميدانند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر