۱۳۸۹/۰۱/۲۶

كشف عنصر 117 جدول تناوبيپس از كشف عنصر جديد و فوق سنگين صدوهفدهم , جدولهاي تناوبي اي كه بروي ديوارهاي مدرسه ها , دانشگاه ها و آزمايشگاه ها وجود دارند بايد بروز شوند. اين عنصر به صورت موقتي ununseptium نام گرفته است (با علامت اختصاري Uus) كه داراي عدد اتمي 117 مي باشد. اين عنصر تنها عنصر مفقوده رديف هفتم جدول تناوبي بود كه از سوي تيمي از دانشمندان روسي و آمريكايي كشف شد.
اين دانشمندان كه در آزمايشگاه هسته اي Flerov در Dubna روسيه به پژوهش مي پردازند اعلام كردند كه آنها موفق به كشف اين عنصر در ژانويه 2010 شدند كه نتايج آن نيز در مجله Physical Review Letters به چاپ رسيده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر